Regulamin Pielgrzymki Pieszej z Torunia na Jasną Górę

Abyś lepiej mógł przeżyć pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę przeczytaj to wszystko, co zostało poniżej dla Ciebie przygotowane. Twój podpis będzie akceptacją wszystkich warunków uczestnictwa w pielgrzymce i gwarancją realizowania w całości pielgrzymkowego programu.

 1. Pielgrzymka jest aktem religijnym, dziękczynnym i pokutnym. W duchu modlitwy i ofiary pragniemy nieść pomoc Ojcu Świętemu. Ma charakter „Rekolekcji w drodze”. Każdy, kto w nich uczestniczy:

 • bierze udział w codziennej Mszy św.

 • codziennie odmawia Różaniec, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, Anioł Pański, słucha konferencji

 • nie będzie palił tytoniu i pił alkoholu

 • będzie przestrzegał zaleceń Księdza Przewodnika i służb porządkowych

 1. Trzeba z góry nastawić się na zmęczenie, niepogodę, upał, niewygody, skromne jedzenie, brak odpowiednich warunków sanitarnych, różne dolegliwości fizyczne. Może się także zdarzyć, że z różnych względów zmuszony będziesz podjąć decyzję przerwania Pielgrzymki i powrotu do domu (zdrowie, sytuacja rodzinna).

 2. Idziemy do Matki Bożej jako wspólnota i rodzina pielgrzymkowa dlatego zwroty „Bracie” i „Siostro” towarzyszą nam podczas kontaktu z wszystkimi pielgrzymami, bez względu na wiek. W ten sposób budujemy klimat wzajemnej miłości, braterstwa, to także znak w którym wyraża się nasza wrażliwość na innych.

 3. Pielgrzymka to także okazja do wykorzystania swoich talentów muzycznych, medycznych czy technicznych.

 4. Dla dobra grupy i całej pielgrzymki pomagamy przy noszeniu tub, oraz znaczków i emblematów pielgrzymkowych.

 5. W czasie pielgrzymki obowiązuje strój wygodny i skromny (zasłonięte ramiona i kolana).

 6. W podręcznym bagażu w czasie drogi powinny  być: różaniec, książeczka pielgrzyma, nakrycie głowy, płaszcz przeciwdeszczowy, coś do jedzenia i picia na cały dzień, środki opatrunkowe i leki osobiste. Bagaż główny przewożony jest samochodem i dostęp do niego jest możliwy tylko w miejscach noclegowych.

 7. Noclegi organizowane są w stodołach i remizach oraz we własnych namiotach. Tylko nieznaczna grupa pielgrzymów ma szansę nocować w domach. Zakazuje się wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn w jednym pomieszczeniu /oprócz małżeństw/ oraz wcześniejszego zajmowania miejsc noclegowych i rozbijania namiotów przed nadejściem całej grupy.

 8. Cisza nocna obowiązuje od  godz. 22.00. Proszę o dostosowanie się do wszystkich uwag jakie pod naszym adresem kierują nasi gospodarze. Absolutnie nie wolno używać ognia na terenie zabudowań i gospodarstw.

 9. Nie zabieramy na czas pielgrzymki rzeczy cennych, które mogłyby paść łupem złodziei. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 10. Ze szczególną ostrożnością  posługujemy się ostrymi narzędziami (igły, nożyczki)  – uważamy, aby nie pozostawały w sianie

 11. Wszystkim napotkanym na szlaku pielgrzymkowym ludziom okazujemy naszą wdzięczność – zwłaszcza tym, którzy nas karmią i przyjmują w swoich domach i gospodarstwach. Pamiętamy, aby podziękować za każdy najmniejszy nawet gest dobroci.

 12. Znaczek pielgrzymkowy nosimy przypięty na widocznym miejscu – jest on widzialną oznaką naszego uczestnictwa w pielgrzymce. Legitymację okazujemy na żądanie Kierownika Pielgrzymki, Księży Przewodników i Służb porządkowych.

 13. Z pomocy służb medycznych korzystamy w miarę możliwości na postojach. W czasie drogi jeśli zachodzi taka potrzeba schodzimy na prawą stronę drogi prosząc o przywołanie pielęgniarki lub lekarza. Wszystkie poważniejsze schorzenia zgłaszamy przed wyruszeniem pielgrzymki do Księdza Przewodnika lub Służb Medycznych. Pozwoli to na szybkie udzielenie stosownej pomocy. W niektórych sytuacjach zgodę na udział w pielgrzymce powinien wyrazić lekarz. Zabieramy ze sobą leki stosowane na co dzień.

 14. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w pielgrzymce wraz z dorosłym opiekunem po uprzedniej zgodzie rodziców.

 15. Obowiązuje zakaz kąpieli w jeziorach, rzekach, basenach.

 16. Na czas pielgrzymki warto zabrać ze sobą: dobrze rozchodzone buty o grubej podeszwie, ubranie skromne, bieliznę osobistą, dres, gruby sweter, nakrycie głowy (KONIECZNIE), pelerynę lub płaszcz przeciwdeszczowy, przybory higieny osobistej, mały plecak lub chlebak na bagaż podręczny, kubek i tzw. niezbędnik (widelec, łyżka, nóż), podstawowe lekarstwa i środki opatrunkowe (bandaż elastyczny, spirytus salicylowy, witaminy, talk, zasypkę, wapno), śpiwór lub gruby koc, można zabrać namiot.

 17. Zakazuje się wyprzedzania Krzyża niesionego na czele grupy oraz opuszczania grupy bez zgody Księdza Przewodnika

 18. Osoby pragnące wcześniej zaangażować się w poszczególnych diakoniach (muzycznej, medycznej, porządkowej) proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do Księży Przewodników grup.

 19. Wszystkie grupy łącza się na Wspólnej Eucharystii w dniu 4 sierpnia o godzinie 6.00 w Bazylice Katedralnej pw. Świętych Janów w Toruniu. Jest to oficjalne rozpoczęcie Pieszej Pielgrzymki z Torunia na Jasna Górę. Pielgrzymka zostaje rozwiązana po Eucharystii w Kaplicy Cudownego Obrazu w dniu 12 sierpnia o godzinie 17.00. Do domu pielgrzymi wracają indywidualnie.

 20. Każdy, kto pragnie wziąć udział w pielgrzymce zgłasza swój udział w zależności od miejsca zamieszkania u właściwego przewodnika grupy. Pielgrzymem może być każdy, kto pragnie pogłębić życie religijne i zachować niniejszy regulamin.

ks. Bartłomiej Surdykowski

Kierownik

Pielgrzymki Pieszej

Diecezji Toruńskiej  na Jasną Górę