Kierownik PPDT dziękuje wszystkim zaangażowanym w pielgrzymkę

Twoje-Miasto Sp. z o.o.3-4 minutes


12 sierpnia 2023 r. zakończyła się Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę. Tegoroczne rekolekcje w drodze odbywały się po hasłem ,,Matko Kościoła, prowadź!”.

Jako odpowiedzialny za Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę pragnę podziękować Bogu za gorliwość, którą wlewa w serca pielgrzymów. Podziękowanie składam również biskupowi Wiesławowi Śmiglowi i biskupowi Józefowi Szamockiemu za ich troskę, wsparcie i uczestnictwo w tworzeniu rekolekcji w drodze. Tworzenie rzeczywistości pielgrzymkowej to wielka zasługa księży, diakonów, kleryków i sióstr zakonnych. W sposób szczególny podziękowania kieruje do:

  • o. Macieja Atrasa, ks. Jakuba Kowalskiego; kleryka Adriana Meulenberga z Grupy Niepieskiej z Torunia,
  • o. Wiesława Majewskiego, o. Pawła Głodowicza; kleryka Patryka Czajkowskiego; siostry Nikodemy z Grupy Żółtej z Torunia,
  • ks. Pawła Malinowskiego, ks. Macieja Kępczyńskiego, ks. Stanisława Adamiaka; kleryków Pawła Malinowskiego i Jakuba Szynkarewicza z Grupy Białej z Torunia,
  • ks. Adama Machowskiego, ks. Bartłomieja Sławińskiego, ks. Tomasza Kołodzieja  z Grupy Brązowej z Torunia,
  • ks. Mateusza Archity, ks. Przemysława Skowrońskiego, ks. Marcina Sokołowskiego, ks. Jana Tatarkowskiego, ks. Dawida Gogolewskiego; kleryków Radosława Figurskiego i Kamila Trackiego z Grupy Pomarańczowej z Grudziądza,
  • ks. Piotra Śliwińskiego, ks. Mariusza Ciesielskiego; kleryka Pawła Lange z Grupy Zielonej z Działdowa,
  • ks. Sławomira Sobierajskiego, ks. Michała Dąbkowskiego, ks. Karola Szmidta, ks. Jacka Dudzińskiego, ks. Jacka Maćkiewicza, ks. Dawida Huziora; kleryka Kacpra Szczepańskiego; sióstr Anny i Juty z Grupy Zielonej Ziemi Chełmińskiej,
  • ks. Michała Napierały, ks. Daniela Milewskiego, ks. Piotra Nowaka, ks. Pawła Figurskiego; diakona Szymona Stawickiego z Grupy Ziemi Lubawskiej,
  • o. Augustyna Zygmunta, o. Justyna Berusa, o. Antoniego Majewskiego, o. Fabiana Witkowskiego, o. Ignacego Wiśniewskiego, o. Leonarda Bieleckiego; diakona Henryka Muńskiego; brata Andrzeja Fabrykiewicza; sióstr Faustyny, Francesce i Amacie z Grupy Brązowej Franciszkańskiej z Brodnicy,
  • diakona Waldemara Rozynkowskiego i kleryka Adama Rozynkowskiego

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę liczyła w tym roku 700 pątników z całej Diecezji. Tworzenie Pielgrzymki to wielkie zadanie, które wymaga zaangażowania ze strony osób świeckich jak i duchownych. Dlatego pisząc to podziękowanie pragnę jednocześnie zaprosić wszystkich zaangażowanych do pielęgnowania i podtrzymywania relacji z pątnikami, abyśmy mogli się spotkać na pielgrzymim szlaku za rok. Bowiem dla wielu uczestników, pielgrzymka jest pierwszym doświadczeniem żywego Kościoła, który towarzyszy człowiekowi na drodze wiary.

Ks. Bartłomiej Surdykowski
Kierownik Pieszej Pielgrzymki
Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę

Źródło – https://diecezja-torun.pl/artykuly/view/6214/kierownik-ppdt-dziekuje-wszystkim-zaangazowanym-w-pielgrzymke