• 2018
 • 2012-1
 • 2012-2
 • 2012-3
 • 2012-4
 • 2012-5
 • 2012-6
 • 2012-7
 • 2012-8
 • 2012-9
 • 2012-10
 • 2012-11
 • 2012-12
 • 2018-1

Kochani Pielgrzymi!

Drodzy bracia prezbiterzy, diakoni i klerycy!
Czcigodne siostry zakonne!
Kochani Pielgrzymi!

Wśród wielu darów jakie otrzymujemy od Boga jest również piesza pielgrzymka na Jasną Górę do Matki Bożej. Jest ona okazją do duchowego wzrostu, odnowienia przyjaźni z Bogiem i sprawdzianem naszego człowieczeństwa. W trudnej drodze, gdy sił zaczyna brakować trzeba nie tylko myśleć o sobie, ale z miłością pomagać bliźniemu.

„Wolni z Maryją” to hasło tegorocznej pielgrzymki, które w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości zachęca nas do dziękczynienia za Ojczyznę. Jest to również
wezwanie do rachunku sumienia, jak korzystamy z daru wolności.

Zwykło się mówić, że pielgrzymka to rekolekcje w drodze. Zachęcam Was, drodzy diecezjanie, do przeżycia pielgrzymki w takim duchu! Warto wykorzystać szansę i otworzyć się na słowo Boże, które będzie głoszone w drodze. Proszę Was o dar modlitwy, szczególnie tej w czasie Mszy świętej. Wykorzystajcie pielgrzymi szlak do pojednania z Bogiem i ludźmi w sakramencie pokuty i pojednania. Niech Wam towarzyszy dobra intencja Waszej pielgrzymki, a także módlcie się w intencji ludzi dobrej woli, którzy Was przyjmują pod dach. Proszę również o modlitwę w intencji naszej toruńskiej diecezji, za kapłanów, o liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia
konsekrowanego, za naszych misjonarzy oraz za bpa Andrzeja, bpa Józefa i za mnie.

Przewodnikom pielgrzymkowym, kapłanom, klerykom i siostrom zakonnym, służbie porządkowej, diakonii muzycznej oraz służbie zdrowia życzę wytrwałości i mocy Ducha Świętego! Jednocześnie życzę Wam, kochani Pielgrzymi, bezpiecznej drogi, siły oraz radości ze spotkania z Matką Bożą Częstochowską oraz Jej Synem, na którego Maryja zawsze wskazuje i do którego prowadzi!

Na pielgrzymi trud z serca Wam błogosławię i towarzyszę modlitwą

Wiesław Śmigiel

Wiesław Śmigiel / Biskup Toruński

standard