SZKOŁA HIERARCHII WARTOŚCI

Fot. Renata Czerwińska „Pielgrzymka to doskonała szkoła życia, która uczy nas właściwej hierarchii wartości” – mówił bp Wiesław Śmigiel podczas Mszy św. w toruńskiej katedrze Świętych Janów. Podczas Mszy św. o 6 rano w matce kościołów diecezji zgromadzili się pielgrzymi diecezji toruńskiej i pelplińskiej, zmierzający na Jasną Górę. Mszy św. przewodniczył bp Wiesław Śmigiel, a wraz [...]

ZAKOŃCZYŁA SIĘ 41. PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI TORUŃSKIEJ NA JASNA GÓRĘ

Fot. ks. Paweł Borowski 12 sierpnia pątnicy z diecezji toruńskiej dotarli na Jasną Górę. Razem z nimi pielgrzymował biskup pomocniczy Józef Szamocki. Mszy św. na Wałach przewodniczył bp Wiesław Śmigiel. W 41. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Toruńskiej uczestniczyło blisko tysiąc osób w tym 33 kapłanów, 4 diakonów, diakon stały, 23 kleryków i 8 sióstr zakonnych. Najmłodszy [...]

Radosna ofiara

Z ks. kan. Wojciechem Miszewskim, kierownikiem Pieszej Pielgrzymki Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę rozmawia Joanna Kruczyńska - Ks. kan. Wojciech Miszewski: - Dlaczego warto pielgrzymować? - Joanna Kruczyńska: - Każdy człowiek potrzebuje oderwania się od swojej codziennej rzeczywistości, porzucenia codziennych zajęć, zabiegania, pewnego rozdrabiania się i tego, co być może nieraz jest przykre, czy jest [...]

Kochani Pielgrzymi!

Drodzy bracia prezbiterzy, diakoni i klerycy! Czcigodne osoby konsekrowane! Kochani Pielgrzymi!

W Dziejach Apostolskich chrześcijaństwo zostało nazwane „drogą” (Dz 9, 2; 18, 25; 24, 22). Wierzący mieli świadomość, że odkryli dobrą drogę, która prowadzi do Jezusa Chrystusa, a właściwie sam Zbawiciel stał się „drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Pielgrzymka nawiązuje do takie rozumienia drogi. Stanowi ona odzwierciedlenie ludzkiego życia, które jest nieustannym wędrowaniem z tej ziemi, gdzie nie mamy trwałego mieszkania, do ostatecznego celu – domu Ojca w niebie (por. 1 P 2, 11; Hbr 13, 14; Flp 3, 20).

Pielgrzymka na Jasną Górę do Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, to najpierw droga pokonywania własnych ograniczeń, ponieważ trzeba mieć sporo odwagi i siły, by wytrwać do końca. Następnie jest to czas budowania ludzkiej wspólnoty, szkoła wzajemnych relacji opartych na miłości (por. Ef 5, 2; 1 Kor 12, 31). Wreszcie pielgrzymka to rekolekcje w drodze, które pozwalają pogłębić wiarę. Codzienne Msze święte, okazja do spowiedzi świętej, modlitwy, konferencje i rozważanie Pisma świętego, a także rozmowy z duszpasterzami mogą się przyczynić do odnowieniu łaski chrztu i bierzmowania, aby każdego dnia postępować w mocy Ducha Świętego.

Uczestnicząc w pielgrzymce niesiemy także pomoc Ojcu Świętemu. Takie było hasło pierwszej pieszej pielgrzymki, które po latach nic nie straciło ze swej aktualności. Była to pomoc duchowa dla św. Jana Pawła II, n następnie dla papieża Benedykta XVI. W tym roku, w XX. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Toruniu, gdzie spotkał się ze środowiskiem uniwersyteckim oraz beatyfikował naszego kapłana ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, dziękujemy za tamte wydarzenia, ale też w trudnych czasach wspieramy papieża Franciszka w misji kierowania Kościołem.

Drodzy Pielgrzymi, idziecie do Matki Bożej z własnymi intencjami, ale proszę Was o dar modlitwy także w intencji diecezji toruńskiej, naszych duszpasterzy oraz o liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Wsparcia potrzebują również małżeństwa i rodziny oraz ludzie młodzi, którzy często przeżywają duchowe rozterki. Nie zapominajcie o wdzięczności i modlitwie w intencji ludzi dobrej woli, którzy Was przyjmują pod dach i dzielą się z Wami chlebem.

Przewodników pielgrzymkowych, duszpasterzy, osoby konsekrowane, kleryków, służbę porządkową, diakonię muzyczną, służbę zdrowia oraz wszystkich pomagających w organizacji pielgrzymki z wdzięcznością powierzam opiece Matki Bożej. Jednocześnie życzę Wam, kochani Pielgrzymi, bezpiecznej drogi, siły oraz radości ze spotkania z Matką Bożą Częstochowską oraz Jej Synem, na którego Ona zawsze wskazuje i do którego prowadzi!

Na pielgrzymi trud z serca błogosławię i towarzyszę modlitwą

Wasz biskup Wiesław

Toruń, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 28 VI 2019 r.

Wiesław Śmigiel
Wiesław Śmigiel / Biskup Toruński

„ŻYCIE JEST PIELGRZYMOWANIEM”

Z ks. Wojciechem Miszewskim, Kierownikiem Pieszej Pielgrzymki z Torunia na Jasną Górę rozmawia Dominik Wójcicki. Dominik Wójcicki: Dlaczego warto pielgrzymować? Ks. Wojciech Miszewski: Idea pielgrzymowania jest wpisana w życie człowieka. Łacińska sentencja mówi „Vitae peregrinatio est”, czyli „życie jest pielgrzymowaniem”. Zadaniem pielgrzymki jest oderwanie nas od codzienności. Ma ona pomóc nam skupić się na wnętrzu, [...]

Pielgrzymka to naprawdę wyjątkowy czas

Kilka miesięcy przygotowań, sporo trudu organizacyjnego i to wszystko ma sens. Za nami kilka pięknych dni, w których 1064 osoby pielgrzymowały do naszej Matki na Jasną Górę. Mimo słońca, rannego wstawania, czasami deszczu, pęcherzy na stopach oraz zmęczenia i bólu, a nawet noclegów w stodole, nikt na pielgrzymce nie narzeka. Choć czasem zdarza się zwątpienie [...]

40. Minipielgrzymka

4 – 14 sierpnia 2019 r. Toruń W tym roku z Torunia wyruszy 41. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymom wędrującym do Matki towarzyszyć będzie jubileuszowa 40. Minipielgrzymka. Może w niej wziąć udział każdy, kto pragnie wesprzeć duchowo idących do Częstochowy. Jak w ubiegłych latach, uczestnicy Minipielgrzymki modlić się będą w intencjach Ojca Świętego i [...]

Idźcie i głoście razem z Maryją

XXXIX Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę Dzieci i młodzież rozpoczynają swój wypoczynek wakacyjny, dorośli coraz bardziej myślą już o zasłużonym urlopie. Pośród różnych form wypoczynku i spędzenia wolnego, wakacyjnego czasu jest jedna wyjątkowa, choć wymagająca propozycja, a jest nią piesza pielgrzymka na Jasną Górę. W miesiącu sierpniu, w dziesięciu grupach pielgrzymkowych wyruszymy na pątniczy [...]