Każdego roku, zwłaszcza w miesiącu sierpniu, wyruszają na pielgrzymkowy szlak na Jasną Górę pątnicy nieomal ze wszystkich stron Polski. Często do grup pielgrzymkowych dołączają także wędrowcy z innych krajów.

Już król Władysław Jagiełło w roku 1429 pisał do papieża Marcina V z prośbą o przyznanie odpustów dla pielgrzymów. Najstarsze jasnogórskie kroniki wspominają o pielgrzymkach z Żywca, Krakowa i Gliwic, które przybywały na początku XVII w.

Najbardziej znana i najliczniejsza pielgrzymka warszawska wyruszyła po raz pierwszy w 1711 r. Do roku 1978 na Jasną Górę przybywało rocznie od 1,5 do 3 mln. pielgrzymów. Po roku 1978 ta liczba wzrosła prawie do 5 mln. Jasna Góra jest nie tylko „sercem” Polaków, lecz także jednym z najważniejszych światowych sanktuariów.

Na Jasną Górę prowadzi prawie 60 pątniczych szlaków, a najdłuższe mają nawet ponad 600 km.