W parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Brodnicy odbyło się spotkanie dotyczące organizacji Pieszej Pielgrzymki Diecezji Toruńskiej dla Grupy Franciszkańskiej z Brodnicy, Grupy Zielonej z Działdowa i dla Grup z Lubawy i Nowego Miasta Lubawskiego. Sprawy organizacji pielgrzymki zawierzyliśmy wstawiennictwu Niepokalanie Poczętej Maryi, Świętemu Franciszkowi oraz Błogosławionym męczennikom z Działdowa.

W parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu odbyło się spotkanie dla osób odpowiedzialnych za Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy. Dziękuje przedstawicielom grupy Żółtej, Brązowej, Białej i Niebieskiej z Torunia. Wszystkie sprawy Rekolekcji w drodze zawierzyliśmy Św. Jakubowi i Słudze Bożemu biskupowi Adolfowi Piotrowi Szelążkowi.

12 marca w Parafii Św. Wojciecha w Jabłonowie Pom., odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące Pieszej Pielgrzymki Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę dla Grupy Pomarańczowej z Grudziądza i Grupy Zielonej Ziemi Chełmińskiej.

Dziękuje za przybycie na to spotkanie przewodnikom i osobom zaangażowanym w dzieło duszpasterskie jakim jest Piesza Pielgrzymka. Wszystkie sprawy organizacyjne oraz czas przygotowań zawierzyliśmy dobremu Bogu za wstawiennictwem Bł. Marii Karłowskiej i Bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Czcigodni bracia kapłani!

W ramach przygotowań do Pieszej Pielgrzymki Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę, pragnę zaprosić przewodników wraz z osobami odpowiedzialnymi za Rekolekcje w drodze (kwatermistrz, porządkowy, muzyczni itd.) na spotkania, które mają na celu jeszcze bardziej udoskonalić przebieg naszej wspólnej wędrówki do Częstochowy. 

Również zapraszam tych, którzy chcą włączyć się w organizację pielgrzymki tj. kapłanów, osoby konsekrowane, kleryków, diakonów i każdego komu zależy na tym dziele duszpasterskim.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

– 12 marca o godzinie 15.00 w salkach przy parafii św. Wojciecha
w Jabłonowie   Pomorskim dla Grupy Zielonej Ziemi Chełmińskiej i Grupy Pomarańczowej z Grudziądza,

– 19 marca o godzinie 15.00 w salkach przy parafii św. Jakuba Apostoła w Toruniu wejście od ulicy Browarnej 8 dla Grupy Białej z Torunia, Grupy Niebieskiej z Torunia, Grupy Żółtej z Torunia i Grupy Brązowej z Torunia,  

– 26 marca o godzinie 15.00 w salkach przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny tj. klasztor ojców Franciszkanów dla Grupy Zielonej z Działdowa, Grup Ziemi Lubawskiej i Grupy Brązowej z Brodnicy,

Oczywiście w wypadku niemożności przybycia można wybrać sobie inny termin, tylko proszę mnie o tym poinformować: 531-395-489

Z wyrazami szacunku 

Ks. Bartłomiej Surdykowski 

Kierownik Pieszej Pielgrzymki 

Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę