Kochani Pielgrzymi!

Drodzy bracia prezbiterzy, diakoni i klerycy!
Czcigodne osoby konsekrowane!
Kochani Pielgrzymi!

W Dziejach Apostolskich chrześcijaństwo zostało nazwane „drogą” (Dz 9, 2; 18, 25; 24, 22). Wierzący mieli świadomość, że odkryli dobrą drogę, która prowadzi do Jezusa Chrystusa, a właściwie sam Zbawiciel stał się „drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Pielgrzymka nawiązuje do takie rozumienia drogi. Stanowi ona odzwierciedlenie ludzkiego życia, które jest nieustannym wędrowaniem z tej ziemi, gdzie nie mamy trwałego mieszkania, do ostatecznego celu – domu Ojca w niebie (por. 1 P 2, 11; Hbr 13, 14; Flp 3, 20).

Pielgrzymka na Jasną Górę do Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, to najpierw droga pokonywania własnych ograniczeń, ponieważ trzeba mieć sporo odwagi i siły, by wytrwać do końca. Następnie jest to czas budowania ludzkiej wspólnoty, szkoła wzajemnych relacji opartych na miłości (por. Ef 5, 2; 1 Kor 12, 31). Wreszcie pielgrzymka to rekolekcje w drodze, które pozwalają pogłębić wiarę. Codzienne Msze święte, okazja do spowiedzi świętej, modlitwy, konferencje i rozważanie Pisma świętego, a także rozmowy z duszpasterzami mogą się przyczynić do odnowieniu łaski chrztu i bierzmowania, aby każdego dnia postępować w mocy Ducha Świętego.

Uczestnicząc w pielgrzymce niesiemy także pomoc Ojcu Świętemu. Takie było hasło pierwszej pieszej pielgrzymki, które po latach nic nie straciło ze swej aktualności. Była to pomoc duchowa dla św. Jana Pawła II, n następnie dla papieża Benedykta XVI. W tym roku, w XX. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Toruniu, gdzie spotkał się ze środowiskiem uniwersyteckim oraz beatyfikował naszego kapłana ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, dziękujemy za tamte wydarzenia, ale też w trudnych czasach wspieramy papieża Franciszka w misji kierowania Kościołem.

Drodzy Pielgrzymi, idziecie do Matki Bożej z własnymi intencjami, ale proszę Was o dar modlitwy także w intencji diecezji toruńskiej, naszych duszpasterzy oraz o liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Wsparcia potrzebują również małżeństwa i rodziny oraz ludzie młodzi, którzy często przeżywają duchowe rozterki. Nie zapominajcie o wdzięczności i modlitwie w intencji ludzi dobrej woli, którzy Was przyjmują pod dach i dzielą się z Wami chlebem.

Przewodników pielgrzymkowych, duszpasterzy, osoby konsekrowane, kleryków, służbę porządkową, diakonię muzyczną, służbę zdrowia oraz wszystkich pomagających w organizacji pielgrzymki z wdzięcznością powierzam opiece Matki Bożej. Jednocześnie życzę Wam, kochani Pielgrzymi, bezpiecznej drogi, siły oraz radości ze spotkania z Matką Bożą Częstochowską oraz Jej Synem, na którego Ona zawsze wskazuje i do którego prowadzi!

Na pielgrzymi trud z serca błogosławię i towarzyszę modlitwą

Wasz biskup Wiesław

Toruń, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 28 VI 2019 r.

Wiesław Śmigiel
Wiesław Śmigiel / Biskup Toruński