Radosne, kolorowe i rozśpiewane grupy 37. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Toruńskiej 12 sierpnia dotarły na Jasną Górę. Przed szczytem utrudzonych i szczęśliwych pątników witał bp Józef Szamocki, który dzielił z nimi trud drogi. Ks. Łukasz Skarżyński – kierownik Pieszej Pielgrzymki Diecezji Toruńskiej prezentował poszczególne grupy.

W dziesięciu grupach wędrowało 1026 pielgrzymów, 635 sióstr i 391 braci, 40 kapłanów, 11 sióstr zakonnych, 3 diakonów, 15 kleryków, 11 obcokrajowców. Wśród niepełnosprawnych pielgrzymowało 38 podopiecznych, wielu na wózkach inwalidzkich, opiekowało się nimi ok. 80 wolontariuszy. Na Jasną Górę weszły także 2 pary małżeńskie z grupy zielonej, które poznały się na pielgrzymce, wędrując do Matki. Dziękowały Bogu za zawarty wcześniej sakrament małżeństwa. W służbę porządkową było zaangażowanych 66 osób, sanitarną – 43, muzyczną – 80. Najstarszy – brat Antoni ma 84 lata, najmłodszy to siostra Ania – 1 rok.

W szeregach pielgrzymów panowała ogromna radość. W tym roku wędrówka była naznaczona upałami. Chwała Panu za to, że wszyscy dotarli na Jasną Górę. Niech Pan będzie uwielbiony w naszym pielgrzymim trudzie. Radość jest ogromna, dlatego że dało się przezwyciężyć fizyczne słabości i skorzystać duchowo. Te duchowe korzyści to przygotowanie do 31. Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. We wszystkich grupach Biskup Józef głosił katechety na temat: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”, a ks. Łukasz przybliżył ideę ŚDM oraz ich cel i zaprosił zwłaszcza młodych pielgrzymów na przyszłoroczne spotkanie.

Droga to spotkanie z Jezusem, który umacnia sakramentami, dlatego każdego dnia na pielgrzymkowym szlaku była Eucharystia oraz wiele możliwości przystąpienia do sakramentu pojednania i pokuty. Na trasie owocem przemyślenia własnego życia były spowiedzi, czasem po wielu miesiącach czy nawet latach.

W tegorocznej pieszej pielgrzymce było wiele wyjątkowych chwil. Grupa franciszkańska z Brodnicy przez jeden dzień adorowała Najświętszy Sakrament w drodze. W grupie zielonej pątnicy odnowili sakrament bierzmowania, małżonkowie – małżeństwa, kapłani wraz z bp. Szamockim – kapłaństwa. Pielgrzymi grupy niebieskiej losowali słowo Życia – fragment z Pisma Świętego towarzyszący im przez cały dzień. Dzielili się tym Słowem z innymi. Grupa biała wędrowała w koszulkach z logo ŚDM, które były darem ks. prał. Daniela Adamowicza – dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej oraz rozdała mieszkańcom mijanych miejscowości tysiąc lizaków z logo ŚDM. Grupy nowomiejska i lubawska połączyły się kilka lat temu z powodu małej liczby pielgrzymów. W tym roku była to największa z grup, licząca ponad 180 osób. To znaczy, że praca duszpasterska w ciągu roku wydała dobre owoce. W tegorocznej pielgrzymce było bardzo dużo elementów ewangelizacyjnych.

Podsumowaniem rekolekcji w drodze była koncelebrowana Msza św. na szczycie Jasnej Góry, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Józef Szamocki. Ksiądz Biskup mówił do swoich braci i sióstr pielgrzymów o tym, że warto zaufać jak Mojżesz, zaufać jak Apostołowie i pójść za głosem Pana. Na tej górze jasnej, na górze przemienienia, gdzie dokonuje się cud Kani Galilejskiej, gdzie złożone są wszystkie ludzkie nadzieje, gdzie jest umacniana nasza wiara. Oby Jasna Góra sprawiła jasność naszych serc, byśmy lepiej, z czystym sercem, o co się modliliśmy podczas tej pielgrzymki, umieli dostrzec to, co przed nami – nie odwracajmy się do tego, co już było – to, co przed nami, co Bóg przygotował dla każdego, dla nas, i dla tych, których nieśliśmy w swoich modlitwach i w swoim trudzie. Zachęcił pątników, żeby byli silni wiarą wyniesioną z pielgrzymowania, nadzieją i miłością, którą to miejsce nas nieustannie karmi.

Na zakończenie Biskup Józef posłał młodych pątników od tronu Maryi Jasnogórskiej do Jezusa Miłosiernego. Zaprosił ich do intensywnego duchowego przygotowania i udziału w 31. Światowych Dniach Młodzieży.

Dziękujemy Panu Bogu za ten piękny czas pielgrzymki, za każdego brata i każdą siostrę, którą mogliśmy spotkać. Niech ten słoneczny, piękny czas rekolekcji wydaje w naszym życiu piękne owoce, duchowego umocnienia, uwolnienia od zła i pogłębienia naszej relacji z Panem Jezusem.