Kochani Pielgrzymi!

Serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników 43. Pieszej Pielgrzymki z Toruniu i 41. Pieszej Pielgrzymki Ziemi Lubawskiej na Jasną Górę. Długa historia pielgrzymowania z naszej diecezji do duchowej stolicy Polski napawa dumą, ale też uczy pokory oraz jest zadaniem dla nas, aby ta forma pobożności mogła się rozwijać.  Trudności związane z pandemią sprawiły, że nasza droga w tym roku przyjmie formę sztafety. Mam nadzieję, że w następnym roku będziemy mogli powrócić do tradycyjnej formy pielgrzymowania, dlatego proszę o modlitwę w o ustanie pandemii. 

W czasie pielgrzymki Bóg obchodzi się z nami jak dobry nauczyciel w szkole wiary. Z tej drogi wracamy do naszych środowisk i codziennego życia inni, mam nadzieję, że nawróceni oraz zmienieni na lepsze. Nawet jeśli u początku wyznaczyliśmy jakieś cele – szczególną intencję, decyzję do podjęcia – owoce pielgrzymki zazwyczaj przekraczają to, co zaplanowaliśmy.

Sens pielgrzymowanie najlepiej rozumie ten, kto doświadczył jej trudu i radości.  Żadne słowa nie zastąpią godzin spędzonych na pielgrzymim szlaku. Podobnie kult Matki Bożej wymaga wysiłku, czasu i relacji, której same słowa nie zbudują. Dlatego ogromną pomocą w odkryciu Maryi w swoim życiu duchowym może być właśnie pielgrzymka. 

Każde wydarzenie z życia Maryi to poddanie się Bożej woli, zgodnie z jej życiową dewizą: Niech mi się stanie według Twego słowa. Tak było, gdy przyjęła proroctwo Symeona, zainicjowała znak w Kanie Galilejskiej, była wśród uczniów, wzięła ich w opiekę pod krzyżem oraz modliła się z nimi w wieczerniku. Bardzo dziś potrzebujemy zapatrzenia się w taką wierność. Wybór drogi życiowej, decyzja o sakramentalnym małżeństwie, kapłaństwie lub życiu konsekrowany wymaga odwagi, poświęcenia i pracy. Takie decyzje niosą radość i szczęście, ale pod warunkiem, że będziemy im wierni w myśl słów św. Augustyna: Raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę

Niewątpliwie szkołą ważnych decyzji jest też pielgrzymka. Wygospodarowanie czasu na rekolekcje w drodze, a potem każdy kolejny krok, szczególnie, gdy brakuje sił, to wysiłek i lekcja, że bez Boga trudno wytrwać w trudnościach. Pielgrzymka to droga pokonywania własnych ograniczeń, czas budowania ludzkiej wspólnoty oraz szkoła wzajemnych relacji opartych na miłości (por. Ef 5, 2; 1 Kor 12, 31). Wreszcie pielgrzymka to rekolekcje w drodze, które pozwalają pogłębić wiarę. Msza święta, okazja do spowiedzi świętej, modlitwy, konferencje i rozważanie Pisma świętego, a także rozmowy z duszpasterzami mogą się przyczynić do odkrycia własnej drogi życia i doświadczenia, że Eucharystia daje życie. Niech pielgrzymka będzie również czasem przygotowania na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Drodzy Pielgrzymi, idziecie do Matki Bożej z własnymi intencjami, ale proszę Was o dar modlitwy także w intencji diecezji toruńskiej, naszych duszpasterzy oraz o liczne i święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego oraz małżeństwa. Wsparcia potrzebują również rodziny oraz ludzie młodzi, którzy często przeżywają duchowe rozterki.  Nie zapominajcie o wdzięczności i modlitwie w intencji ludzi dobrej woli, którzy pomagają pielgrzymom!  

Bardzo dziękuję ks. kan. Wojciechowi Miszewskiego za wieloletnią, gorliwą i odpowiedzialną troskę o organizację i przebieg pielgrzumki, jednocześnie ks. Bartłomiejowi Surdykowskiemu, nowemu kierownikowi Pielgrzymki, gratuluję i życzę mocy Ducha Świętego na pielgrzymim szlaku! 

Przewodników pielgrzymkowych, duszpasterzy, osoby konsekrowane, kleryków, służbę porządkową, diakonię muzyczną, służbę zdrowia oraz wszystkich pomagających w organizacji pielgrzymki z wdzięcznością powierzam opiece Matki Bożej. Jednocześnie życzę Wam, kochani Pielgrzymi, bezpiecznej drogi, siły oraz radości ze spotkania z Matką Bożą Częstochowską oraz Jej Synem, na którego Ona zawsze wskazuje i do którego prowadzi!

Na pielgrzymi trud z serca błogosławię i towarzyszę modlitwą

Wasz biskup Wiesław

 

Toruń, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, 12 czerwca 2021 r.