Fot. ks. Paweł Borowski
Kierownik Pieszej Pielgrzymki Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę składa podziękowanie za włączenie się w to dzieło.

Drodzy Pielgrzymi!

12 sierpnia brr. zakończyła się Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę. Tegoroczne rekolekcje w drodze odbywały się po hasłem ,,Posłani w Pokoju Chrystusa”. Przesłanie to było zachętą do modlitwy o pokój w sercach pątników jak i pokoju na całym świecie.

Jako odpowiedzialny za Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę pragnę podziękować Bogu za gorliwość, którą wlewa w serca pielgrzymów. Podziękowanie składam również księdzu biskupowi Wiesławowi Śmiglowi i księdzu biskupowi Józefowi Szamockiemu za ich troskę, wsparcie, a przede wszystkim za czynne uczestnictwo w rekolekcjach w drodze. Tworzenie rzeczywistości pielgrzymkowej to także wielka zasługa księży, diakonów, kleryków i sióstr zakonnych. W sposób szczególny podziękowania kieruje do:

– o. Macieja Atrasa i ks. Jakuba Kowalskiego z Grupy Niepieskiej z Torunia,

– o. Adama Dudka, o. Wiesława Majewskiego, ks. Sylwestra Łaski i ks. Dariusza Iwańskiego; kleryków Kacpra Grabowskiego i Jakuba Wiśniowskiego; siostry Nikodemy z Grupy Żółtej z Torunia,

– ks. Adama Lisa, ks. Macieja Kępczyńskiego, ks. Pawła Lewandowskiego,
ks. Pawła Malinowskiego; diakona Mateusza Dziubkowskiego; kleryków Emanuela Kwiatkowskiego i Jakuba Szynkarewicza z Grupy Białej z Torunia,

– ks. Adama Machowskiego i ks. Bartłomieja Sławińskiego z Grupy Brązowej
z Torunia,

– ks. Mariusza Ciesielskiego, ks. Michała Dąbkowskiego, ks. Marcina Sokołowskiego, ks. Mateusza Archity, ks. Dawida Gogolewskiego; kleryka Dawida Szczodrowskiego z Grupy Pomarańczowej z Grudziądza,

– ks. Piotra Śliwińskiego, ks. Stanisława Adamiaka; diakona Michała Kłosowskiego; kleryka Wojciecha Rozego z Grupy Zielonej z Działdowa,

– ks. Mateusza Wiśniewskiego, ks. Michała Oleksowicza, ks. Jacka Dudzińskiego,
ks. Sławomira Sobierajskiego, ks. Dawida Huziora; diakona Sebastiana Żyły; kleryka Szymona Ostrowskiego; sióstr Anny i Ewy z Grupy Zielonej Ziemi Chełmińskiej,

– ks. Jakuba Maciejki, ks. Daniela Milewskiego, ks. Pawła Rochmana, ks. Piotra Nowaka, ks. Pawła Figurskiego; diakona Karola Brzozowskiego; kleryka Szymona Stawickiego z Grupy Ziemi Lubawskiej,

– o. Augustyna Zygmunta, o. Ambrożego Okroja, o. Justyna Berusa, o. Antoniego Majewskiego, o. Fabiana Witkowskiego; kleryków Henryka Muńskiego i Giacomo Mariotti i 3 postulantów; sióstr Faustyny i Francesce z Grupy Brązowej z Brodnicy,

– diakona Waldemara Rozynkowskiego i kleryka Kacpra Szczepańskiego.

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę liczyła w tym roku 540 pątników.

Tworzenie Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę to wielkie wyzwanie, które wymaga zaangażowania ze strony osób świeckich jak i duchownych. Dlatego pisząc to podziękowanie pragnę jednocześnie zaprosić wszystkich zaangażowanych do pielęgnowania i podtrzymywania relacji z pątnikami, abyśmy mogli się spotkać na pielgrzymim szlaku za rok. Nie zapominajmy, że dla wielu Pielgrzymka jest niezwykle ważnym, a niejednokrotnie pierwszym doświadczeniem żywego Kościoła, który towarzyszy człowiekowi na drodze wiary. Warto więc to doświadczenie zauważyć i podtrzymywać.

Wszystkie podziękowania, plany i zamierzenia zawierzam Matce Bożej Jasnogórskiej, do której dane nam było w tym roku pielgrzymować.

Ks. Bartłomiej Surdykowski
Kierownik Pieszej Pielgrzymki
Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę