Pielgrzymi Jasnej Góry

Każdego roku, zwłaszcza w miesiącu sierpniu, wyruszają na pielgrzymkowy szlak na Jasną Górę pątnicy nieomal ze wszystkich stron Polski. Często do grup pielgrzymkowych dołączają także wędrowcy z innych krajów. Już król Władysław Jagiełło w roku 1429 pisał do papieża Marcina V z prośbą o przyznanie odpustów dla pielgrzymów. Najstarsze jasnogórskie kroniki wspominają o pielgrzymkach z [...]

Pielgrzymki z Torunia

Geneza pieszych pielgrzymek z Torunia na Jasną Górę ściśle łączy się z Warszawską Pielgrzymką Pieszą. Wierni z całej Polski, chcąc pieszo wędrować do Częstochowy, musieli wyruszać z Warszawy, bowiem ówczesne władze nie zgadzały się na tworzenie nowych pielgrzymek. Pod względem duszpasterskim prowadzenie ogromnych grup pielgrzymkowych było bardzo trudne, dlatego rodziły się pragnienia, by na wzór [...]

Drodzy Pielgrzymi

Już po raz trzydziesty trzeci wyrusza z Torunia Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Równocześnie z pielgrzymką z Torunia odrębną trasą będzie podążać XXXI Pielgrzymka Ziemi Lubawskiej. Przez długie lata pielgrzymi poprzez swój trud i modlitwę pragnęli nieść pomoc Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Była to swego rodzaju odpowiedź na Jego prośbę skierowaną do Rodaków na [...]