„ŻYCIE JEST PIELGRZYMOWANIEM”

Z ks. Wojciechem Miszewskim, Kierownikiem Pieszej Pielgrzymki z Torunia na Jasną Górę rozmawia Dominik Wójcicki. Dominik Wójcicki: Dlaczego warto pielgrzymować? Ks. Wojciech Miszewski: Idea pielgrzymowania jest wpisana w życie człowieka. Łacińska sentencja mówi „Vitae peregrinatio est”, czyli „życie jest pielgrzymowaniem”. Zadaniem pielgrzymki jest oderwanie nas od codzienności. Ma ona pomóc nam skupić się na wnętrzu, [...]

40. Minipielgrzymka

4 – 14 sierpnia 2019 r. Toruń W tym roku z Torunia wyruszy 41. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymom wędrującym do Matki towarzyszyć będzie jubileuszowa 40. Minipielgrzymka. Może w niej wziąć udział każdy, kto pragnie wesprzeć duchowo idących do Częstochowy. Jak w ubiegłych latach, uczestnicy Minipielgrzymki modlić się będą w intencjach Ojca Świętego i [...]

dwudziesty czwarty raz…

TAK  BYŁO – WSPOMNIENIA Z XXIV PIESZEJ PIELGRZYMKI Z  TORUNIA  NA  JASNĄ  GÓRĘ To już dwudziesty czwarty raz... Trudno w to uwierzyć: mija już prawie ćwierć wieku od dnia, w którym z Torunia po raz pierwszy wyruszyli pielgrzymi podążający ku Tej, co „Jasnej broni Częstochowy”. Od 24 lat, między 4 a 13 sierpnia, w słońcu [...]

Życie jest pielgrzymowaniem

Vita peregrinatio est – „Życie jest pielgrzymowaniem” – te słowa wyrażają istotę naszego życia na ziemi. Nasze życie ma nas doprowadzić, po przejściu ziemskiej wędrówki, do spotkania z Bogiem. Grecka etymologia pojęcia „pielgrzymki” sięga starożytności. Terminem per-epi-demos określano cudzoziemca, nierezydenta czy przygodnego podróżnego. Słowo peregrinus zaczerpnięte z terminologii łacińskiej dosłownie oznacza osobę, która dobrowolnie skazuje [...]

Pielgrzymi Jasnej Góry

Każdego roku, zwłaszcza w miesiącu sierpniu, wyruszają na pielgrzymkowy szlak na Jasną Górę pątnicy nieomal ze wszystkich stron Polski. Często do grup pielgrzymkowych dołączają także wędrowcy z innych krajów. Już król Władysław Jagiełło w roku 1429 pisał do papieża Marcina V z prośbą o przyznanie odpustów dla pielgrzymów. Najstarsze jasnogórskie kroniki wspominają o pielgrzymkach z [...]

Pielgrzymki z Torunia

Geneza pieszych pielgrzymek z Torunia na Jasną Górę ściśle łączy się z Warszawską Pielgrzymką Pieszą. Wierni z całej Polski, chcąc pieszo wędrować do Częstochowy, musieli wyruszać z Warszawy, bowiem ówczesne władze nie zgadzały się na tworzenie nowych pielgrzymek. Pod względem duszpasterskim prowadzenie ogromnych grup pielgrzymkowych było bardzo trudne, dlatego rodziły się pragnienia, by na wzór [...]

Drodzy Pielgrzymi

Już po raz trzydziesty trzeci wyrusza z Torunia Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Równocześnie z pielgrzymką z Torunia odrębną trasą będzie podążać XXXI Pielgrzymka Ziemi Lubawskiej. Przez długie lata pielgrzymi poprzez swój trud i modlitwę pragnęli nieść pomoc Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Była to swego rodzaju odpowiedź na Jego prośbę skierowaną do Rodaków na [...]